Disclaimer

persbericht kwf foto compilatie

​KWF Kankerbestrijding is uitgever van

kwf.nl
pinkribbon.nl  

 

Themasites:

loterij.nl
kwfloterij.nl
acties.kwf.nl

kwf.digicollect.nl
gms.kwf.nl 
momentvoorjetestament.nl
secure.kwf.nl 
secure.pinkribbon.nl
pinkribbon.digicollect.nl
voorpinkribbon.nl

pinkribbon.damtotdamwandeltocht.nl
blog.pinkribbon.nl

KWF Kankerbestrijding heeft de informatie op zijn websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle medisch inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten. De informatie beschrijft echter algemene trends en situaties, waar niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van jouw eigen situatie, dien je dus altijd te overleggen met de arts of andere professionele hulpverlener. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt KWF Kankerbestrijding geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de KWF-website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op http://www.kwf.nl/ en overige sites waarover KWF Kankerbestrijding de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Stichting KWF Kankerbestrijding: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dien je te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.

E-mail van KWF en Pink Ribbon

KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon versturen o.a. digitale nieuwsbrieven via de e-mail. Hiervoor worden verschillende e-mailadressen gebruikt. Twijfel je of een mail écht van KWF Kankerbestrijding of Pink Ribbon komt? De Consumentenbond heeft de meest gebruikte trucs in nepmails en waar je op moet letten op een rijtje gezet. Tips over het herkennen van nepmails (phishing).