Een veiliger operatieprocedure bij darmkanker met obstructie

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 13 februari 2019

Achtergrond

Jaarlijks krijgen ruim 15.000 Nederlanders te maken met darmkanker. Bij een deel van die patiënten (zo’n 8-13%) is er ten tijde van de diagnose sprake van darmobstructie. Dat wil zeggen dat een deel van het darmkanaal door de tumor is afgesloten. Een acute operatie is dan noodzakelijk, maar dat gaat gepaard met risico’s. Zeker voor oudere patiënten: 10,3% van de patiënten boven de 70 jaar overleed 30 dagen na zo’n acute operatie. Dat risico ligt 20% hoger dan bij ‘normale’ operaties van darmtumoren.

Een mogelijke oplossing ligt in de zogenaamde ‘bridge to surgery’ behandeling: hierbij wordt de obstructie eerst verholpen met een stent of stoma, zodat de operatie op een later moment kan plaatsvinden. In de tussentijd kan de patiënt eerst aansterken, kan de tumor beter in kaart worden gebracht en kan de chirurgie optimaal worden ingepland.

Nadelen van deze strategie zijn er echter ook: zo brengt een stent of stoma complicaties met zich mee. Deze nadelen lijken echter niet op te wegen tegen het hoge risico van de acute operatie. Derhalve proberen chirurgen de behandelrichtlijnen aan te passen, maar om dat te kunnen doen is er hard bewijs nodig dat de ‘bridge to surgery’ voor betere behandeluitkomsten zorgt dan de acute operatie. Daarom is er een registratie opgesteld, maar daar zijn tot nu toe nog te weinig patiënten in geregistreerd. Ongeacht de leeftijd van de patiënt geldt de acute operatie namelijk nog altijd als eerste keuze in Nederland.

Doel van het project

De onderzoekers zijn van plan om een ‘snapshot onderzoek’ uit te voeren, wat neerkomt op in relatieve korte tijd zoveel mogelijk data verzamelen over deze twee behandelingen. Dat doen ze in een samenwerkingsverband met andere onderzoeksgroepen. Eerdere snapshot onderzoeken werden uitgevoerd naar blindedarmontstekingen en rectumcarcinoom.

Aan het laatste onderzoek namen 94 chirurgen en onderzoeksverpleegkundigen deel, in 71 ziekenhuizen. Deze groep zal ook dit snapshot onderzoek uit gaan voeren. Daarin registreren ze data van patiënten die deze behandeling krijgen op een centrale plek, alsmede de uitkomst van de behandeling en gedetailleerde gegevens over eventuele terugkeer van de tumor en overleving van de patiënt.

Wat levert dit onderzoek op?

Nieuwe behandelingen moeten zich bewijzen in de praktijk alvorens ze worden opgenomen in de landelijke behandelrichtlijnen. Er is hier sprake van een behandelmethode die voor oudere patiënten voordeel op lijkt te leveren, maar waar nu te weinig slagkracht voor is om de benodigde gegevens te vergaren. In dit project wordt samengewerkt om snel te evalueren of en voor wie de ‘bridge to surgery’-aanpak betere resultaten oplevert.