Een update voor de behandeling van grote poliepen en darmkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Dit project draagt bij aan een effectievere behandeling van grote poliepen en vroeg stadium darmkanker.

De meeste MDL(Maag/Darm/Lever)-artsen zijn opgeleid vóór het tijdperk van de moderne operatietechnieken van darmpoliepen. Het wordt steeds belangrijker om deze poliepen goed te kunnen opereren, zeker nu steeds meer mensen meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Jaarlijks krijgen ruim 40.000 personen met een ongunstige ontlastingstest een inwendig onderzoek van de dikke darm, een coloscopie. Bij naar schatting 15.000 patiënten worden grote poliepen of een vroegtijdig stadium van darmkanker gevonden. Het opereren van deze grote poliepen is technisch niet eenvoudig, maar de moderne technieken kunnen hier goed bij helpen. Daarom is het dus van groot belang om endoscopisten en pathologen te trainen en de behandeling nationaal te standaardiseren.

Het onderzoek

Het eerste doel van dit project is het vaststellen van de exacte frequentie van grote poliepen/ vroeg stadium darmkanker in Nederland. Daarnaast willen de onderzoekers in een landelijk samenwerkingsverband van MDL-artsen de endoscopische training standaardiseren om de effectiviteit van endoscopische verwijdering van grote poliepen & vroeg stadium darmkanker te verbeteren. 

Zo beoogt dit project uiteindelijk de kwaliteit en effectiviteit van het landelijke bevolkingsonderzoek te optimaliseren.

Relevantie voor de patiënt

Dit onderzoek zal de behandeling van grote poliepen en vroegtijdige darmkanker nationaal naar een hoger niveau tillen. Dat is belangrijk, omdat er door het bevolkingsonderzoek darmkanker steeds meer van deze ingrepen worden verricht. Dit project draagt eraan bij dat daarbij minder complicaties op zullen treden en dus ook minder noodzakelijke nabehandelingen nodig zullen zijn.