Het ontstaan van kinderkanker

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Veroudering is een belangrijke oorzaak van kanker maar bepaalde kankertypen komen juist vaker bij kinderen voor. Hoe zit dat precies? Met nieuwe technieken kan dit nu grondig onderzocht worden.

Gepubliceerd op 10 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers door middel van een nieuwe techniek de processen die kinderkanker kunnen veroorzaken in kaart brengen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat kanker meestal veroorzaakt wordt door DNA-fouten die ontstaan ten gevolge van veroudering maar toch komen bepaalde kankervormen meer bij kinderen voor en we weten niet hoe dat komt.

In praktijk blijkt het lastig te zijn om de DNA-fouten, waarvan bekend is dat ze een rol spelen bij kinderleukemie, in alle gezonde lichaamscellen op te sporen en te onderzoeken. De onderzoekers hebben een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee zij dat wel kunnen, zelfs in weefsel van ongeboren kinderen (foetaal weefsel).

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken hoe kinderkanker ontstaat en waarom kinderen eigenlijk kanker krijgen. Deze kennis zal in de toekomst bijdragen aan het voorkomen van kinderkanker. Hier zal dan wel een vervolgonderzoek voor nodig zijn. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers met behulp van een nieuwe techniek de gevolgen van DNA-fouten, in weefselkweken van bepaalde stamcellen, bestuderen. Hiervoor vergelijken de onderzoekers weefsels waarin kinderkanker vaker voorkomt (bloed) met weefsels waarin dat zeer zeldzaam is (darmen of lever). De stamcellen komen uit foetale weefsels die bewaard zijn na een abortus zonder medische noodzaak. Bovendien worden met kinderkanker geassocieerde DNA-fouten vergeleken met kankerweefsel afkomstig van volwassenen. Met deze stap kunnen de onderzoekers achterhalen of de processen die aan de DNA-fouten voorafgaan ook echt kinderkanker veroorzaken.