Medicijnspiegels om de beste dosis te bepalen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 13 mei 2019

Het lichaam van de ene patiënt neemt misschien meer of sneller medicijnen op dan dat van een andere patiënt. De behandeling kan waarschijnlijk verbeteren als deze spiegels bekend zijn.  

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers ervoor zorgen dat medicijnspiegels in het bloed gemeten worden bij patiënten met kanker. Het gaat om de medicijnen imatinib, pazopanib of sunitinib (small molecules therapie).

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat nieuwe, zeer effectieve medicijnen tegen kanker beschikbaar zijn maar die werken helaas niet bij alle patiënten even goed. Hoe komt dat? Deze kennis kan de behandeling van een aanzienlijke groep patiënten verbeteren. Medicijnspiegels in het bloed kunnen hier mogelijk bij helpen. 

Het gaat in dit projectvoorstel om doelgerichte therapie (targeted therapy). Dit zijn medicijnen die de celdeling van kankercellen remmen of kankercellen doden. Grofweg kan de doelgerichte therapie ingedeeld worden in 2 groepen: monoklonale antistoffen en small molecules.

Bij doelgerichte therapie krijgen alle patiënten normaliter dezelfde dosis. Zou een op maat gemaakte dosis niet beter zijn? Om deze dosis te ‘individualiseren’ is het belangrijk om te weten hoeveel medicijn het lichaam van de patiënt verbruikt. Dit kun je onder andere onderzoeken door de medicijnspiegel te meten. Het meten van de medicijnspiegel in het bloed en het aanpassen van de dosering op basis van deze spiegels heet therapeutic drug monitoring.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het haalbaar is om doelgerichte therapie tegen kanker individueel te doseren op basis van de medicijnspiegels. Daarnaast levert het veel kennis op over de effectiviteit en veiligheid van deze dosisaanpassingen. Tot slot, leidt het onderzoek tot een praktische e-applicatie die informatie van de medisch oncoloog, ziekenhuisapotheker en patiënt bij elkaar brengt.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers een aantal stappen zetten om therapeutic drug monitoring in verschillende ziekenhuizen mogelijk te maken. Allereerst, de infrastructuur mogelijk maken en daarnaast ervoor zorgen dat de onderzoeksresultaten in een database worden vastgelegd.