Lymfeklieruitzaaiingen bij schildklierkanker opsporen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 29 maart 2019

Meer dan de helft van de patiënten met schildklierkanker heeft lymfeklieruitzaaiingen in de hals. Momenteel is het niet goed mogelijk om deze uitzaaiingen op te sporen, terwijl de aanwezigheid de behandelkeuze wel kan beïnvloeden.   

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek wil de onderzoeker bestuderen of de lymfeklieruitzaaiingen in de hals bij schildklierkanker met een speciale beeldvormende techniek tijdens de operatie zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat meer dan de helft van de patiënten met schilklierkanker lymfklieruitzaaiingen in de hals heeft. Deze uitzaaiingen maken het risico op terugkeer van de kanker (recidief) groter. De lymfeklieren dan maar preventief verwijderen tijdens de operatie van de schildklierkanker? Dat is ook lastig, want verwijderen van een aantal lymfeklieren kan tot vervelende complicaties leiden.

Daarom zou de arts graag voordat of tijdens de schildklieroperatie willen weten of de uitzaaiingen aanwezig zijn. Momenteel is dit niet mogelijk. Toch biedt een nieuwe methode misschien uitkomst.

Bij deze methode wordt voorafgaand aan de schildklieroperatie een fluorescerende stof (contrastmiddel) aan de patiënt toegediend. Die stof bindt vervolgens aan eiwitten die alleen op de tumor en de uitzaaiingen zit. Een lichtgevoelig camerasysteem kan hierdoor de tumor en uitzaaiingen nauwkeurig in beeld brengen tijdens de schildklieroperatie. Zo is het besluit om de lymfeklieren wel of niet preventief te verwijderen beter onderbouwd. Maar voordat deze methode inzetbaar is moet die eerst wetenschappelijk onderzocht worden.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de nieuwe techniek geschikt is om halslymfeklieruitzaaiingen nauwkeurig in beeld te brengen. En of dit op de lange termijn leidt tot minder onnodige operaties, complicaties en recidieven bij patiënten met schildklierkanker.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zal de onderzoeker bestuderen met welke fluorescerende stof de kanker het best zichtbaar gemaakt kan worden; wanneer die stof toegediend moet worden en hoe die zich in het lichaam verspreidt. Uiteraard wordt veiligheid ook in het onderzoek meegenomen.