Longkanker, bestraling en de effecten op het hart

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​In deze voorstudie wordt bekeken wat het effect is van bestraling bij longkanker op het hart. Als de behandeling schadelijk blijkt, dan kan dat aanleiding geven om de bestraling aan te passen.

Gepubliceerd op 1 mei 2019

Doel van dit onderzoek

De onderzoekers willen de bestralingsbehandeling voor toekomstige vroeg stadium longkankerpatiënten verbeteren, en daarmee een betere kwaliteit van leven en langere overleving bereiken.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Bij bestraling van organen in de borstholte krijgt ook het hart vaak een dosis straling. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit op de lange termijn voor bijwerkingen kan zorgen, bijvoorbeeld in het geval van borstkankerpatiënten die 20 jaar later een grotere kans op hartklachten hebben.

Ook bij longkankerpatiënten krijgt het hart te maken met straling. Maar lange tijd werd gedacht dat de schadelijke late effecten van de straling te laat optraden om een effect te hebben bij longkanker, waarbij de overleving vaak helaas korter is.

Recent is echter duidelijk geworden dat er ook schadelijke effecten op kortere termijn zijn, waar longkankerpatiënten wel degelijk mee kampen en zelfs aan kunnen overlijden. Het type hartschade dat optreedt is nog niet duidelijk, maar vermoed wordt dat het om een ander soort hartschade gaat dan de schade die pas veel later optreedt. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe dit specifiek bij longkanker zit, omdat er een innige wisselwerking is tussen het hart en de longfunctie. Als duidelijk is waar en wat voor schade optreedt in hart en longen, dan kan zo’n gedeelte namelijk wellicht ontzien worden tijdens de bestraling.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De onderzoekers gaan bij 25 vroeg stadium longkankerpatiënten vastleggen wat de effecten zijn van bestraling op het hart. De conditie van longen en hart worden voor, tijdens en na bestraling op verschillende tijdstippen uitgebreid in kaart gebracht.

Wat levert dit onderzoek op?

Deze korte voorstudie zal inzicht geven in de mogelijke vormen van hartschade door bestraling bij vroeg stadium longkankerpatiënten.

Deze voorstudie is nodig om een grootschaliger patiëntonderzoek te kunnen starten naar het verband tussen hartschade en bestralingsdosis. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat de behandeling voor deze patiënten verbeterd kan worden, met een betere kwaliteit van leven en een langere overleving.