Immunotherapie verbeteren door combinatie bestraling en chemotherapie

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Immunotherapie werkt beter als het tumorweefsel eerst is bestraald. Door ook chemotherapie aan de behandeling toe te voegen, willen de onderzoekers een effect creëren waar de tumor én zijn uitzaaiingen niet aan kunnen ontsnappen.

Gepubliceerd op 16 mei 2019

Achtergrond

De overleving bij patiënten met gevorderde hoofd-halskanker is slecht. Daarom doen onderzoekers verwoede pogingen om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen en bestaande behandelingen te verbeteren.

Een interessant nieuw inzicht is dat bestaande behandelingen elkaars werking kunnen versterken. Zo kan bestraling van de tumor ervoor zorgen dat er afweercellen worden aangetrokken die de werking van immunotherapie versterken. Helaas blijft het daarmee lastig om uitzaaiingen van hoofd-halskanker (die niet zijn bestraald) op te ruimen.

Het onderzoek

De onderzoekers willen knelpunten van radio-immunotherapie identificeren en aanpakken. Dat moet leiden tot een sterkere afweerreactie tegen de tumor (én de uitzaaiingen) en hopelijk genezing van de patiënt mogelijk maken.

Recente ontwikkelingen op het gebied van kankervaccinatie laten zien dat een lage dosis chemotherapie de afweerrespons beter op gang brengt (en houdt) in patiënten met tumoren die worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Een manier waarop dit werkt, is dat tumoren afweercellen in hun omgeving onderdrukken. Chemotherapie op zijn beurt doorbreekt deze onderdrukking, waardoor de afweercellen hun werk beter kunnen doen.

Deze inzichten willen de onderzoekers toepassen bij radio-immunotherapie, om een combinatietherapie te ontwikkelen waarin chemo, bestraling en immunotherapie elkaar versterken. Dit gebeurt in het lab, met tumorweefsel.

Relevantie voor de patiënt

In deze korte voorstudie moet blijken of het idee succesvol en haalbaar is, zodat dit in een grotere vervolgstudie verder onderzocht én vertaald naar de patiënt kan worden.