Effecten van protonenbestraling gecombineerd met immunotherapie

onderzoeksdatabase

Onderzoeksdatabase

Uit onderzoek blijkt dat immunotherapie en ‘klassieke’ fotonenbestraling elkaar versterken. Geldt dit ook voor de nieuwere protonenbestraling?

Gepubliceerd op 1 mei 2019

Doel van dit onderzoek

Bepalen hoe protonenbestraling en immunotherapie optimaal gecombineerd kunnen worden om kankercellen te vernietigen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Immunotherapie is de laatste jaren sterk in opkomst. En nu patiënten er ook daadwerkelijk mee behandeld worden, wordt er ook meer duidelijk over de effecten van behandelcombinaties. Zo blijkt uit onderzoek dat immunotherapie en bestraling elkaar versterken. Bestraling zorgt voor schade in kankercellen, waarop het afweersysteem reageert en de beschadigde cellen vernietigt. Niet alleen in de primaire tumor, maar ook uitzaaiingen.

Het zijn mooie resultaten, maar daarmee is deze ontwikkeling nog niet ‘af’. Sinds kort is er namelijk een nieuwe vorm van bestraling, met deeltjes (protonen). Deze bestraling is specifieker gericht tegen de tumor, waardoor er een hogere dosis wordt afgegeven en dus meer schade aan de tumor wordt veroorzaakt. Langs die lijn geredeneerd, zou de combinatie met immunotherapie nog beter moeten werken. Maar is dat ook zo? En hoe werkt dit dan precies?

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Dat willen de onderzoekers in deze studie meten bij proefdieren, waarbij ze zich met name richten op wat dan een goede dosis voor de bestraling is om een optimaal effect in combinatie met immunotherapie te verkrijgen. Ook onderzoeken ze hoe dit mechanisme dan precies werkt: wat gaat er in kankercellen kapot door de protonenbestraling en hoe slaat het afweersysteem daarop aan?

Wat levert dit onderzoek op?

Dit onderzoek zal leiden tot een beter begrip van de combinatie protonenbestraling en immunotherapie. Bij goede uitkomsten kan een patiëntenstudie worden opgestart, waarin de opgedane inzichten kunnen worden vertaald naar concrete toepassingen.