Buikvliesuitzaaiingen bij dikkedarmkanker voorkomen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Publicatiedatum 29 maart 2019

Buikvliesuitzaaiingen bij dikkedarmkanker verkorten de levensverwachting aanzienlijk. Daarom is het belangrijk om die te voorkomen. Mogelijk biedt een combinatiebehandeling uitkomst.

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers bestuderen of het risico op buikvliesuitzaaiingen verlaagd wordt door een gecombineerde chemotherapie en warmtebehandeling (hyperthermie) na de operatie van dikkedarmkanker.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat uitzaaiingen van dikkedarmkanker naar de buikholte moeilijk te behandelen zijn. Hierdoor zijn de overlevingskansen slecht.

Als dikkedarmkanker terugkomt dan gebeurt dat bij 25-35% van de patiënten in de vorm van uitzaaiingen naar de buikholte. Deze uitzaaiingen geven pas laat klachten en worden dus over het algemeen pas laat ontdekt. In zo’n vergevorderd stadium is een behandeling meestal niet effectief meer.

Mogelijk kunnen de vooruitzichten verbeterd worden als de patiënt tijdens de tumoroperatie een HIPEC-behandeling krijgt. Dit is een combinatie van chemotherapie en warmtebehandeling.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een gecombineerde chemotherapie en warmtebehandeling tijdens de operatie van de dikkedarmkanker het risico op buikvliesuitzaaiingen verlaagt (van 25% naar 10%) ten opzichte van de huidige standaardbehandeling (alleen chemotherapie na de operatie). Als dat zo is dan zal dat een risicovolle tweede operatie kunnen besparen en de overlevingskansen waarschijnlijk vergroten. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers patiënten met een vergevorderd stadium van dikkedarmkanker vragen om mee te doen. Loting bepaalt of de patiënt de standaardbehandeling (operatie met daarna chemotherapie) of  de chemotherapie en warmtebehandeling krijgt. Gedurende 18 maanden kijken de onderzoekers, onder andere met behulp van een CT-scan, of buikvliesuitzaaiingen aantoonbaar zijn.