Bloedtest om terugkeer kanker te voorspellen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

​Gepubliceerd op 14 februari 2019

Na een operatie bij dikkedarmkanker met leveruitzaaiingen kan de ziekte terugkomen. Bij wie gebeurt dat? Dat zou je graag willen voorspellen om de best passende behandeling voor een patiënt te kunnen selecteren.  

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers een bloedtest ontwikkelen die voorspelt of de dikkedarmkanker na de operatie mogelijk snel terugkomt.    

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat kanker na de operatie bij dikkedarmkanker met leveruitzaaiingen terug kan komen. Helaas kan de arts vooraf niet voorspellen bij wie dat waarschijnlijk zal gebeuren. Voorspellen van de kans op een bepaalde behandeluitkomst draagt bij aan het kiezen van de best passende behandeling voor een patiënt. Zo verlaagt een chemotherapie na de operatie het risico op terugkeer van de kanker, maar verhoogt de chemotherapie ook het risico op allerlei nare bijwerkingen. Als de kans op terugkeer van de kanker sowieso laag is dan bespaar je de patiënt zo’n chemotherapie liever.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of een bloedtest direct na de operatie betrouwbaar voorspelt of patiënten met dikkedarmkanker met leveruitzaaiingen een hoog risico hebben op een snelle terugkeer van de kanker. Dat kan onnodige chemotherapie of juist een onnodig risico op terugkeer van de kanker voorkomen. 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers bloed afnemen van patiënten met dikkedarmkanker en leveruitzaaiingen die in aanmerking komen voor een operatie. Bovendien zullen ze een ‘risicoprofiel’ ontwikkelen waarmee zij in het bloed bepaalde eigenschappen van de dikkedarmkanker kunnen terugvinden. Hierbij gaat het om zogenoemde genetische eigenschappen die bij gezonde proefpersonen niet voorkomen. Deze gegevens koppelen ze aan de ziektegegevens van de patiënt. Zo ontwikkelen ze een voorspellingsmodel.