Bigdataonderzoek om kanker beter te begrijpen

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 27 maart 2019

Door nieuw beschikbare technologieën en digitalisering is inmiddels veel informatie over kanker beschikbaar in verschillende databases. Maar voor bigdataonderzoek zullen deze gekoppeld moeten kunnen worden. 

Doel van dit onderzoek

Met dit onderzoek willen de onderzoekers de logistiek ontwikkelen om verschillende databases te koppelen zodat bigdataonderzoek mogelijk wordt.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Dit onderzoek is nodig omdat steeds meer informatie over kanker beschikbaar komt, maar al die kennis ligt in verschillende databases opgeslagen. Om die grote hoeveelheid aan informatie op een efficiënte en betekenisvolle manier te verwerken, ordenen en interpreteren biedt bigdataonderzoek mogelijk een uitkomst.

Hiervoor is koppeling van verschillende databases nodig, maar dat is lastig door diverse technische obstakels. Ook andere aspecten zoals regelgeving zijn van belang, want privacy moet gewaarborgd blijven. Vooral omdat het onder andere genetische (erfelijke) informatie van deelnemers kan betreffen. Door de obstakels en regelgeving lukt het onderzoekers vaak niet om bigdataonderzoek te doen. Met bigdata wordt advies op maat mogelijk.

Wat levert dit onderzoek op?

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of het mogelijk is om de logistiek op te zetten zodat databases gekoppeld kunnen worden, ondanks technische obstakels en met inachtneming van de huidige wet- en regelgeving.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om dit onderzoek uit te voeren zullen de onderzoekers met behulp van een onafhankelijke partij de data uit verschillende databases opslaan en pseudonimiseren (niet naar de persoon herleidbaar maken). Bovendien willen ze tumorweefsel ‘digitaal opslaan’ zodat het materiaal niet verplaatst hoeft te worden. Dit is van belang in het kader van de privacyregelgeving.