Coronacrisis en kankeronderzoek

Coronavirus

KWF-statement omtrent vertraging door corona

Gepubliceerd op 11 december 2020 (update van 27 augustus)

De covid-19-pandemie heeft tot substantiële vertraging van het kankeronderzoek geleid. KWF treedt graag in contact met projectleiders om te bespreken hoe zij de vertraging kunnen inlopen en hun project tijdig tot een goed einde kunnen brengen.

89% van het kankeronderzoek getroffen

KWF heeft in mei een enquête gehouden onder projectleiders over de gevolgen van de coronapandemie op hun onderzoek. Hieruit bleek dat 89% van alle onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk was stilgelegd.

→ Samenvatting enquête-uitkomst

In het najaar heeft KWF een tweede vragenlijst uitgestuurd. Hieruit blijkt dat veel projecten weer zijn opgestart, maar de meerderheid (>80%) nog met vertraging kampt.

Inlopen vertraging

Tijdige afronding van onderzoek is in ieders belang en heeft onze hoogste prioriteit.  Dit zijn we verschuldigd aan onze donateurs en aan patiënten. Daarom denken we graag mee over oplossingen zoals het aanpassen van planningen of het inkorten of schrappen van activiteiten. Waar nodig zal KWF projectleiders actief benaderen, maar onderzoekers kunnen ook altijd zelf contact opnemen.

Budgetneutrale verlenging onder strikte voorwaarden

In het uiterste geval, wanneer de covid-19-gerelateerde vertraging niet kan worden ingelopen, bestaat de mogelijkheid van een budgetneutrale verlenging. Voorwaarde is dat het instituut garant staat voor de eventuele extra benodigde financiën om het project succesvol af te ronden.

Projectleiders kunnen hiervoor contact opnemen met hun contactpersoon bij KWF. Als KWF de budgetneutrale verlenging als een passende oplossing ziet, stelt de projectleider een plan van aanpak op. Hierin staan de activiteiten beschreven die nodig zijn om het project tijdens de extra benodigde maanden adequaat af te ronden.

Een budgetneutrale verlenging is alleen akkoord als het instituut waar de activiteiten plaatsvinden de extra personele en materiële kosten kan compenseren. Dit wordt vastgelegd in een aanvullend toekenningsbesluit dat het instituut ondertekent.

Onderzoeken in eindfase

Projectleiders van onderzoeken die de komende maanden de einddatum bereiken, maar vanwege corona niet tijdig kunnen worden afgerond, kunnen contact opnemen met hun contactpersoon. Zij denken graag mee over oplossingen.